SignWiki:About

Från SignWiki
Hoppa till: navigering, sök

Information om SignWiki

SignWiki Suomi – Finland

SignWiki-sidorna för finlandssvenskt och finskt teckenspråk är ett resultat av ett samarbete mellan Finlands Dövas Förbund rf, humanistiska yrkeshögskolan Humak och kommunikationscentret för döva och hörselskadade (SHH) på Island. SignWiki är en del av Korpus- och SignWikiprojektet som finansieras av stiftelsen Koneen Säätiö (2013-2015). Efter att projektet avslutats kommer Finlands Dövas Förbund att bära ansvaret för underhållet av SignWiki.

För det finlandssvenska teckenspråkets del innebär SignWiki att det nu finns en plattform på nätet där det finlandssvenska teckenspråket syns och språkbrukarna får komma till tals. Förhoppningsvis kommer SignWiki att utgöra en resurs i den revitaliseringsprocess som har påbörjats för detta hotade teckenspråks del.

SignWiki är fritt tillgänglig för alla. Du kan själv vara med och bygga upp sidorna genom att skapa ett användarkonto och registrera dig i SignWiki. Efter det kan du själv lägga till videofilmer av tecken som du spelat in. Om du inte vill att du själv syns på videon kan du skicka in din video till signwiki[at]kuurojenliitto.fi och så spelar vi in den på nytt.

Du kan också delta i diskussioner om SignWiki och om det teckenmaterial som finns där. Detta kan du göra antingen via SignWiki på Facebook (SignWiki Suomi – Finland) eller via rubriken ”Delta och kommentera”. Förutom ordboken är det möjligt att på SignWiki publicera informationsmaterial om teckenspråk, olika slag av läromedel och frågesporter.

Terms of Service

Terms of Service