Semantisk sökning

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Villkor
Urval för utskrift
Alternativ
Parametrar [
limit:

Maximalt antal resultat att visa
offset:

Vilket resultat i ordningen ska visas som det första?
link:

Visa värden som länkar
headers:

Visa rubriker/egenskapsnamn
mainlabel:

Etiketten som ska ges till huvudsidans namn
intro:

Text som ska visas före resultatet (om det finns något)
outro:

Text som ska visas efter resultatet (om det finns något)
searchlabel:

Text för att visa ytterligare resultat
default:

Text som ska visas om det inte finns något resultat
import-annotation:

Additional annotated data are to be copied during the parsing of a subject
propsep:

The separator between the properties of a result entry
valuesep:

The separator between the values for a property of a result
template:

Namnet på den mall som ska skriva ut resultatet
named args:

Namnet på de argument som ska ges till mallen
userparam:

Ett värde som skickas till varje mall, om mallar används
class:

An additional CSS class to set for the list
introtemplate:

Mall som ska ska visas före resultatet, om det finns något
outrotemplate:

Mall som ska visas efter resultatet, som det finns något
sep:

Skiljetecken mellan resultaten
Sorteringsalternativ
Radera
Lägg till sorteringsvillkor
Beklagar, inga resultat.
Debug output SQLStore
ASK Query
[[Glossary::Mazda]]
SQL Query
SELECT DISTINCT
  t0.smw_id AS id,
  t0.smw_title AS t,
  t0.smw_namespace AS ns,
  t0.smw_iw AS iw,
  t0.smw_subobject AS so,
  t0.smw_sortkey AS sortkey, t0.smw_sort
FROM
  `finssl_smw_object_ids` AS t0
INNER JOIN
  `finssl_smw_di_wikipage` AS t1 ON t0.smw_id=t1.s_id
WHERE
  (t1.p_id=0 AND t1.o_id=16205)
  AND t0.smw_iw!=':smw'
  AND t0.smw_iw!=':smw-delete'
  AND t0.smw_iw!=':smw-redi'
ORDER BY
  t0.smw_sort ASC
LIMIT
  55
OFFSET
  0
SQL Explain
IDselect_typetabletypepossible_keyskeykey_lenrefrowsfilteredExtra
1SIMPLEt1refs_id, o_id, p_id, s_id_2, s_id_3, o_id_2, o_id_3o_id5const1Using where; Using temporary; Using filesort
1SIMPLEt0eq_refPRIMARY, smw_id, smw_iw, smw_iw_2PRIMARY4signwiki_mediawiki.t1.s_id1Using where
Auxilliary Tables
No auxilliary tables used.
Query Metrics
Query-Size:2
Query-Depth:1
Errors and Warnings
None