Information om SignWiki

Introduktionsvideo

https://www.youtube.com/watch?v=WslgNp3CMWA

SignWiki Suomi – Finland

SignWiki-sidorna för finlandssvenskt och finskt teckenspråk är ett resultat av ett samarbete mellan Finlands Dövas Förbund rf, humanistiska yrkeshögskolan Humak och kommunikationscentret för döva och hörselskadade (SHH) på Island. SignWiki är en del av Korpus- och SignWikiprojektet som finansierades av stiftelsen Koneen Säätiö (2013-2015). Efter att projektet avslutats har Finlands Dövas Förbund burit ansvaret för underhållet av SignWiki med finansiering av STEA.

För det finlandssvenska teckenspråkets del innebär SignWiki att det nu finns en plattform på nätet där det finlandssvenska teckenspråket syns och språkbrukarna får komma till tals. SignWiki utgör en resurs i helheten av revitaliseringsprocessen som har påbörjats för detta hotade teckenspråks del.

SignWiki är fritt tillgänglig för alla. Du kan själv vara med och bygga upp sidorna genom att skapa ett användarkonto och registrera dig i SignWiki. Efter det kan du själv lägga till videofilmer av tecken som du spelat in. Om du inte vill att du själv syns på videon kan du skicka in din video till SignWiki koordinatorerna och så spelas den in på nytt. Koordinatorernas kontaktuppgifter hittar du här: https://kuurojenliitto.fi/sv/kontaktuppgifter/

Du kan också delta i diskussioner om SignWiki och om det teckenmaterial som finns där. Detta kan du göra via Viittomakielityö/Teckenspråksarbete Facebook sidan https://www.facebook.com/groups/563079704434736/. Förutom ordboken är det möjligt att på SignWiki publicera informationsmaterial om teckenspråk och t.ex. frågesporter. Material i SignWiki kan även användas inom språkundervisning.

Terms of Service

Terms of Service