Kategori:Artiklar

Från SignWiki
Version från den 18 juni 2024 kl. 16.27 av Annika Aalto (diskussion | bidrag) (→‎MATERIAL PÅ FINSKA)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kategorin Artiklar innehåller länkar till material av olika slag som är på eller handlar om finlandssvenskt teckenspråk.

5 NYASTE INLÄGG

FPA begränsar tolkningstjänster – Teckenspråkstolk: ”Det är diskriminerande”

https://svenska.yle.fi/a/7-10053726?fbclid=IwAR0NHo3kFnOQWXGpW0ddm6y8PBj_VnJEvhj9dEPD2O9zMmhSDKkuoanhf-I_aem_AWDqWpCS5JEcfFl98B6dsO033j6m3sZYNJ4bDiqzNVHrKivCfnOLu_KzB9Lge-3GA4C_11fphkulKnf9c7jbfquu

Att FPA begränsar tolkningstjänster drabbar universitetsstuderande Elin Westerlund: ”Det handlar om rätten att vara inkluderad”

https://svenska.yle.fi/a/7-10053750

Nordica Helsingfors, Finlandssvenskt teckenspråk

https://blogs.helsinki.fi/nordicahelsingfors/finlandssvenskt-teckensprak/

"Jag är både den döva Sigrid och den hörande versionen av mig själv"

https://arenan.yle.fi/1-64235766?fbclid=IwAR1sdkJ4iQJQjdlsPnP1OMYXO7IIU2fZoyz6NzZATKQvFWnJ9_qCACI63CM

Vähemmistöjen vähemmistön kieltä elvyttämässä

https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/uhanalaisten_puolella/vahemmistojen_vahemmiston_kielta_elvyttamassa.40062.blog?fbclid=IwAR05lVw2kufGY2fQMCeni-X5j_fcZxJ3scpbBaAuXmo6dFwDi6sZogbju5E

ICKE KATEGORISERAT

Ordförande Vesa Vuorenkoskis blogg, del 3 Diskussion om sannings- och försoningsprocessens tidsplan

https://vnk.fi/-/keskustelua-totuus-ja-sovintoprosessin-aikataulusta?languageId=sv_SE

Digital ordbok på finlandssvenskt teckenspråk

https://www.isof.se/vart-uppdrag/isofs-regeringsuppdrag/sma-sprak-i-norden/sprakstarkande-arbete/digital-ordbok-pa-finlandssvenskt-teckensprak

Finlandssvenskt teckenspråk i fokus

https://blogs.helsinki.fi/nordicahelsingfors/2023/01/13/finlandssvenskt-teckensprak-i-fokus/?fbclid=IwAR2Weg9SxVvem4jvkX2vh5EzII_AdY2dd4t0s1J161rzH4fAHAncAklqK5E

Yli sadan vuoden takaiset viittomat heräävät henkiin nykytekniikalla - Mikaela & Tomas

https://areena.yle.fi/1-51002932?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share&utm_source=facebook-share&fbclid=IwAR16gFXXsxobZK3RzFeqylhUy2N3sWFsRIL8K8VXs-ui3b9q1MWkFdm702I

Ny arbetsgrupp ska bereda inledandet av en sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10616/ny-arbetsgrupp-ska-bereda-inledandet-av-en-sannings-och-forsoningsprocess-for-dova-och-teckensprakiga

"Varje teckenspråk har sin rytm" – Elin talar finlandssvenskt teckenspråk

https://svenska.yle.fi/dataviz/abimix/2022/var/OE-sv/attachments/index.html#A

Information om undervisnings- och kulturministeriet på teckenspråk

https://okm.fi/sv/information-pa-teckensprak

Valteri erbjuder yrkesövergripande stöd för såväl daghem som skolor

https://vimeo.com/673086562/d217009c61?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Yrkesovergripande%20stod%20for%20saval%20daghem%20som%20skolor%20-%20Nytt%20material*%20F**SA%20-%20Ledigslagna%20tjanster%20vid%20Valteri&utm_term=Se%20videon%20om%20handledningsbesok&utm_content=u-4193653-59610179-2248365-4

I Ytteresse finns de rätta verktygen för att underlätta skolgången för elever med hörselnedsättning

https://www.youtube.com/watch?v=6guY2s1CIAc

Nödcentralsverket - Nödmeddelande per sms

https://112.fi/sv/nodtextmeddelande

Kyrkan och teckenspråkiga

http://viittomakieli.evl.fi/teckensprak/

Teckeneko

https://teckeneko.fi/

Språkrådgivningens svar på frågor

https://kuurojenliitto.fi/sv/kategori/sprakradgivning/

Solsand - Ett arv värt att bevaras

https://www.youtube.com/watch?v=qwtAPn71Hxo&feature=share&fbclid=IwAR2WbzlcO6v5IP74h_1EhrD9-mF_5USk2G2fp_TUDpTVwg5mklxDWKLrIGo

Lev i vårt språk, Livs

http://livs.humak.fi/

Statsrådets information om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk

https://www.youtube.com/watch?v=b0G51ZT2RiI&list=PLbR0oH-F5gDVKtEQeonBovYct96hD6CiV&index=42

Kultur för alla - finlandssvenskt teckenspråk

http://www.kulttuuriakaikille.fi/finlandsvenskt_teckensprak_teckensprak

Suomi.fi. på finlandssvenskt teckenspråk

https://www.suomi.fi/andra-sprak/teckensprak

Helsinginseutu.fi på teckenspråk

https://www.helsinginseutu.fi/hs/viittomakieli-fi/teckensprak

Luckan - Striden mot demonernas kung och Kojan med stjärnhål

https://barnkultur.luckan.fi/sagor_adastra/

Snäckans förskola och resursenhet – med fokus på kommunikationsarbete

https://www.youtube.com/watch?v=lXqMU7E6FSI&list=PLE_LVnekYPro6qebQ8NxW-888ug8LhVuz&index=6

Om Folktinget på finlandssvenskt teckenspråk

https://folktinget.fi/sv/start/article-129228-77475-om-folktinget-pa-finlandssvenskt-teckensprak

FORSKNING, KARTLÄGGNING, UTREDNING OCH EXAMENSARBETEN

Nordica Helsingfors, Finlandssvenskt teckenspråk

https://blogs.helsinki.fi/nordicahelsingfors/finlandssvenskt-teckensprak/

Viitotut muistot – Tecknade minnen, 2021: en studie om orättvisor mot döva och teckenspråkiga personer i Finland från 1900-talet till idag och om inledandet av en försoningsprocess för att behandla dessa orättvisor

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163689

Korpusarbete i finlandssvenskt teckenspråk

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat-ja-oppiaineet/viittomakieli/tutkimus-2/finlandssvenskt-teckensprak?fbclid=IwAR1DWRAaonp4xvY_iR5pKdRS6luIvxwIjfdU5auAOQsBPdAOWcMQ8cFBo4c

National Belonging Through Signed and Spoken Languages: The Case of Finland-Swedish Deaf People in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69882-9_9

Forsk­ning som liv­li­na för ho­tat språk

https://www2.helsinki.fi/sv/aktuellt/sprak-kultur/forskning-som-livlina-for-hotat-sprak

Dokumentering av finlandssvenskt teckenspråk i ett återupplivningssyfte

https://www.theseus.fi/handle/10024/497375

Vårt eget modersmål är värt en fest! : Traditioner kring firandet av finlandssvenska teckenspråksdagen 2001 – 2020

https://www.theseus.fi/handle/10024/497229

Teckenspråksbarometern 2020 : Forskningsrapport

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162840

Teckenspråkbarometern 2020 - Sammandrag på finlandssvenskt teckenspråk

https://www.youtube.com/watch?v=UcOYMu6MTEc&list=PLBOD3s07Ie2yv-FHjYhFTBOWiIur3Zwtp

Mitt eget språk - vår kultur. En kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014-2015

http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2015/07/PDF_Mitt_eget_sprak_var_kultur.pdf

Den andra handen. Den icke-dominanta handens funktioner i finlandssvenskt teckenspråk

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161842/Siltaloppi_Satu_Progradu_2016.pdf?sequence=2

Språkanvändares tankar om medieutbudet på finlandssvenskt teckenspråk

https://ethesis.helsinki.fi/repository/handle/123456789/35226

Utredning om helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76628/omso_2_2016_viitomakieli_50s.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hittar jag information på mitt eget språk finlandssvenskt teckenspråk? Kartoitus viranomaisten verkkosivujen kielellisestä saavutettavuudesta erityisesti suomenruotsalaisen viittomakielen näkökulmasta

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137210/Rossi_Erja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Att värna om en minoritet inom en minoritet Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland

https://hls.journal.fi/article/view/87662?acceptCookies=1

Dokumentation och beskrivning som språkplanering – perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29202/dokument.pdf?...1

Communicational and Educational Choices for Minorities within Minorities : The Case of the Finland-Swedish Deaf

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19783

Teckenspråkstolkning i Svenskfinland Samlade erfarenheter ur två perspektiv

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/349388/Derghokasian_Jenny.pdf?sequence=2&isAllowed=y

TIDNINGSARTIKLAR

Tvåhundra händer viftar i luften – dövföreningen firar hundra

https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/691705?shareID=R1Boc1JUSnRuVG5mQTdQQmwraEwxUT09&fbclid=IwAR32jXezjZEjPz2f5nLmOZSgHVsTT7vwnxDBkcWKxbJ0vIbCxPpfi7mF7n0

Mandys Nyckel gjorde vaggvisa på teckenspråk

https://www.hbl.fi/artikel/789e2a17-93e4-4436-8157-35606a463209?fbclid=IwAR2Aqlct6G5T24YOZhSMB3Tl0uGErdHUdaeWzpoGAKKyWU1U5BHy_Nmk4Cw

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1C5WrCn9rhk

Finland fick sitt första språkpolitiska program – teckenspråkstalande Elin Westerlund tackar regeringen

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/595637?fbclid=IwAR1ad_N8BeiqglsWlmiR5ZkpDemo-pSUqRoWRGk0G48S77IHSuIXb0yTb8Y

"Att vara coda behöver inte vara så illa" – Birgitta växte upp som hörande barn till döva föräldrar

https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/575943?shareID=dWlpTWxPNWQyYjNyVmpKbis3VWdBUT09&fbclid=IwAR1lkFY8WJE-lBHnR9f3cXf2CbMsyZL-YNJP7tR2fIDx7Hp88H0sdds60iU

Finlandssvenkst teckenspråk - en minoritet bland minoriteten, Arena 2/21

https://issuu.com/arena_smlf/docs/arena-2-2021-webb

Diskriminering av döva under lupp – försoningsprocess startar

https://www.hbl.fi/artikel/diskriminering-av-dova-under-lupp-forsoningsprocess-startar/?fbclid=IwAR0S1CPxwy4de4YLdMmtWPNKXndC6gWuyNuafxQfQFMjeMEks_YfWmDn8YY

Hur svär man på teckenspråk?

https://svenska.yle.fi/a/7-10007129

Unik satsning på teckenspråk för barn

https://svenska.yle.fi/a/7-10005441?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR0D8SP2pXBYWPpYKKr5q_pUfk6V3vaqxPZ1fQldbvPoHfjX2k6Zs09hDo4

En unik lösning för ett unikt språk

https://www.sprakbruk.fi/-/en-unik-l%C3%B6sning-f%C3%B6r-ett-unikt-spr%C3%A5k

Ytteresselärares kunskaper sprids i Svenskfinland – "Vi brinner för det här"

https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/460094?fbclid=IwAR3Ra3GthhEwBKTe0nmA6DAZ80j_l_TYala8PCb2BDus7XiWvih0kHEKatg

Forskning som livlina för hotat språk

https://www2.helsinki.fi/sv/aktuellt/sprak-kultur/forskning-som-livlina-for-hotat-sprak

Video: Lär dig finlandssvenskt teckenspråk med HBL

https://www.hbl.fi/artikel/video-lar-dig-finlandssvenskt-teckensprak-med-hbl/

Det finlandssvenska teckenspråket utrotningshotat

https://www.hbl.fi/artikel/det-finlandssvenska-teckenspraket-utrotningshotat-2/

Det finlandssvenska teckenspråket – ett av våra minsta minoritetsspråk

https://www.sprakbruk.fi/-/det-finlandssvenska-teckenspraket-ett-av-vara-minsta-minoritetssprak

Elin Westerlund: Varför är det talade språket finare än det tecknade?

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/07/07/elin-westerlund-varfor-ar-det-talade-spraket-finare-an-det-tecknade

Teaterrecension: Näktergalen – en stämningsfull teatersaga med polemisk udd

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/12/04/teaterrecension-naktergalen-en-stamningsfull-teatersaga-med-polemisk-udd

Utbildning i finlandssvenskt teckenspråk belönas

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/12/utbildning-i-finlandssvenskt-teckensprak-belonas

Jenny från Vasa tolkar på slottsbalen: "Ett ärofyllt uppdrag"

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/421858?shareID=140790-8794696f93&fbclid=IwAR3RBi6gwcZO7KxXGuARpCQCj4nqxsuKPN2Llsz6WGTbD0U8XiywUy0Gvh8

Viktigt steg att stärka det hotade finlandssvenska teckenspråk

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/viktigt-steg-att-starka-det-hotade-finlandssvenska-teckensprak

Det finlandssvenska teckenspråket behöver resurser och stimulans för att inte dö ut

https://www.hbl.fi/artikel/det-finlandssvenska-teckenspraket-behover-resurser-och-stimulans-for-att-inte-do-ut/?fbclid=IwAR19kUZ-OztT_BLvonkagNeEthmD7Ac7qOh_mX5JaMxP2_-6ZqmhS8bedO8

"Varje teckenspråk har sin rytm" – Elin talar finlandssvenskt teckenspråk

https://svenska.yle.fi/artikel/2021/02/10/varje-teckensprak-har-sin-rytm-elin-talar-finlandssvenskt-teckensprak

Språkbruk - Diskussionerna revitaliserar teckenspråket https://www.sprakbruk.fi/-/diskussionerna-revitaliserar-teckenspraket

Språkbruk - Unik utbildning på unikt språk https://www.sprakbruk.fi/-/unik-utbildning-pa-unikt-sprak

BROSCHYRER OCH REKOMMENDATIONER

Vad är språkliga rättigheter?

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/vad-ar-sprakliga-rattigheter-justitieministeriebroschyren/

Teckenspråkiga elever i grundskolan

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/teckensprakiga_elever_i_grundskolan.pdf

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/teckensprakiga-barn-i-smabarnspedagogiken-och

Rekommendation om användning av teckenspråk i statsrådets kommunikation

https://vnk.fi/sv/rekommendation-om-anvandning-av-de-inhemska-teckenspraken/informationsmoten

https://vnk.fi/sv/rekommendation-om-anvandning-av-de-inhemska-teckenspraken?


TECKENSPRÅKIGA BIBLIOTEKET

Örebro 14.12.2022 – minnen från Finland

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/orebro-14-12-2022-minnen-fran-finland/

Helsingfors Dövas Förening 13.10.2021: Minnen från Borgå dövskolan

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/helsingfors-13-10-2021-helsingfors-dovas-forening-rf/

Informationspaket om finlandssvenskt teckenspråk

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/suomenruotsalainen-viittomakieli-johdanto-osa-1/

Teckenmemory

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/teckenmemory-2/

Datainsamling av teckenspråk – hur gör man? Fritt efter Karin Hoyers (2012) artikel ”Teckenspråk och datainsamling – metoder och utmaningar”

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/?s=Datainsamling+av+teckenspr%C3%A5k

Vad är finlandssvenskt teckenspråk? del 1/3

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/vad-ar-finlandssvenskt-teckensprak/

Vad är finlandssvenskt teckenspråk? del 2/3

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/ar-teckensprak-ett-riktig-sprak/

Vad är finlandssvenskt teckenspråk? del 3/3

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/ar-teckensprak-internationellt/

Hur låter finska ord på svenska

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/hur-later-finska-ord-pa-svenska/

Språkkrockar, del 1

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/sprakkrockar-del-1/

Språkkrockar, del 2

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/sprakkrockar-del-2/

Döva konstnärer, Maj-Lis Sundell

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/dova-konstnarer-maj-lis-sundell/

Tre män och en britt p sommarstugan, del 3

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/tre-man-och-en-britt-pa-sommarstugan-del-3/

Identitet:Håkan Westerholm

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/identitet-hakan-westerholm/

Teckenspråkens rättsliga grund

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/teckensprakens-rattsliga-grund/

Vårt land

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/vart-land-2/

Mitt Finland

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/mitt-finland-2/

Informationspaket om finlandssvenskt teckenspråk

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/suomenruotsalainen-viittomakieli-johdanto-osa-1/

För barn

Lilla Otto

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/lilla-otto/

Ville och de märkvärdiga handskarna

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/ville-och-de-markvardiga-handskarna/

Den lilla flickan med svavelstickorna

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/den-lilla-flickan-med-svavelstickorna/

Prinsessan på ärten - en riktig prinsessa

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/prinsessan-pa-arten-en-riktig-prinsessa/

Sånger

Lilla snigel akta dig

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/lilla-snigel-akta-dig-2/

Arg som ett bi

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/arg-som-ett-bi-2/

Blinka lilla stjärna

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/blinka-lilla-stjarna-2/

Blåsippan

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/blasippan-2/

Bä bä vita lamm

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/ba-ba-vita-lamm-2/

Den gråa masken

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/den-graa-masken-2/

Ekorr´n satt i granen

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/ekorrn-satt-i-granen-2/

En kulen natt

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/en-kulen-natt-2/

En liten båt

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/en-liten-bat-2/

En sockerbakare

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/en-sockerbagare-2/

Imse, vimse spindel

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/imse-vimse-spindel-2/

Bockarna bruse

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/bockarna-bruse-2/

Nej, se det snöar

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/nej-se-det-snoar-2/

Trollmor

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/trollmor-2/

Sov du lilla videung

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/sov-du-lilla-videung-2/

I ett hus vid skogens slut

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/i-ett-hus-vid-skogens-slut-2/

När lillan kom till jorden

https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/video/nar-lillan-kom-till-jorden-2/

SVENSKA YLE

FPA begränsar tolkningstjänster – Teckenspråkstolk: ”Det är diskriminerande”

https://svenska.yle.fi/a/7-10053726?fbclid=IwAR0NHo3kFnOQWXGpW0ddm6y8PBj_VnJEvhj9dEPD2O9zMmhSDKkuoanhf-I_aem_AWDqWpCS5JEcfFl98B6dsO033j6m3sZYNJ4bDiqzNVHrKivCfnOLu_KzB9Lge-3GA4C_11fphkulKnf9c7jbfquu

Att FPA begränsar tolkningstjänster drabbar universitetsstuderande Elin Westerlund: ”Det handlar om rätten att vara inkluderad”

https://svenska.yle.fi/a/7-10053750

"Jag är både den döva Sigrid och den hörande versionen av mig själv"

https://arenan.yle.fi/1-64235766?fbclid=IwAR1sdkJ4iQJQjdlsPnP1OMYXO7IIU2fZoyz6NzZATKQvFWnJ9_qCACI63CM

Finlandssvensk och döv - en osynlig minoritet

https://arenan.yle.fi/1-63358732

Suomenruotsalaiset kuurot - näkymätön vähemmistö

https://areena.yle.fi/1-63358732

Maria Lindberg är Svenskfinlands enda dövpräst: "Man kommer väldigt nära varandra eftersom de döva är så få"

https://svenska.yle.fi/a/7-10018775

Vesta-Linnéa på teckenspråk - 12 avsnitt

https://arenan.yle.fi/1-62708083

Teckenspråkiga Johan Hedrén gläds över Oscarvinst för filmen CODA: "Vi såg den tillsammans med mina hörande barn"

https://svenska.yle.fi/a/7-10014772?fbclid=IwAR0EA6ac_Xpx_vUJuci5_MLtbk4bBeehZNy_eAzWbEj-ivphqtR4w0Lbm7o

Det finlandssvenska teckenspråket är utrotningshotat – men Elin Westerlund upplever att det är en rikedom att vara tvåspråkig

https://svenska.yle.fi/a/7-10012818?fbclid=IwAR2w7kvfOCiLVqNas9dvPfZNjDHj0GgawOBBuzJiBSGhY7iPmsDzV1ORX8U

Tre fakta om finlandssvenskt teckenspråk

https://arenan.yle.fi/1-50760180

Valdebatt- välfärdsområdesval 2022

https://arenan.yle.fi/1-51015005

Fest på slottet 2021

https://areena.yle.fi/1-60918548?fbclid=IwAR254J8CH4yfa28ixYeg6rqLdgMql68cn4aN2vWsZzEjHtX7qruh89kGgDg

Älska teckenspråket

https://arenan.yle.fi/1-50695901?autoplay=true

Watt Nytt(På talspråk, inte undertextat)

https://arenan.yle.fi/1-50951714?fbclid=IwAR2NVZegoZGHZgg-dwBhgUiG50Q_qd2LQw5aAdrvox3JL007rlNVE3BTuuo

Titta en saga - serie på fyra avsnitt

https://arenan.yle.fi/1-50814039

Bärtil på teckenspråk

https://areena.yle.fi/1-50250425

BUU med stödtecken

https://areena.yle.fi/1-50272897

Fest på slottet 2020 (finlandssvenskt teckenspråk)

https://arenan.yle.fi/1-50699953

Presidentens nyårstal Tolkad till finlandssvenskt teckenspråk åren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

https://areena.yle.fi/1-3882220

I det stora landskapet - En sagolik familjekrönika

https://arenan.yle.fi/1-50653117 Innehåller tecken och har textning till svenska

Efter Nio, 29.3.2021

https://svenska.yle.fi/program/efter-nio

Finlandssvensk och döv

https://svenska.yle.fi/a/7-886489?utm_source=whatsapp-share&utm_medium=social

MATERIAL PÅ FINSKA

Kohti sivistystä – suomenruotsalaisten kuurojen maastamuutto Ruotsiin 1900-luvun loppupuolella

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/140753/Kohti_sivistyst_.pdf?sequence=1

Kielipolitiikkaa vähemmistökielille

https://www.kielikello.fi/-/kielipolitiikkaa-v%C3%A4hemmist%C3%B6kielille?utm_source=tilausilmoitus&utm_medium=email

Vähemmistöjen vähemmistön kieltä elvyttämässä

https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/uhanalaisten_puolella/vahemmistojen_vahemmiston_kielta_elvyttamassa.40062.blog?fbclid=IwAR05lVw2kufGY2fQMCeni-X5j_fcZxJ3scpbBaAuXmo6dFwDi6sZogbju5E

Suomessa on uhanalainen kieli, jota käyttää enää 100 – koulussa Pohjanmaalla neljä suomenruotsalaisen viittomakielen taitajaa opettaa etänä lapsia ympäri maan

https://yle.fi/uutiset/3-11974450

Mikä ihmeen korpusannotointi? Taustatietoa suomenruotsalaisen viittomakielen annotoinnin tueksi

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/349097/Huhtinen_Hannaliisa.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Tutkimus auttaa elvyttämään uhanalaista kieltä

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/tutkimus-auttaa-elvyttamaan-uhanalaista-kielta

Talot kertovat: Porvoon kuurojenkouluun tultiin matkojen takaa

https://www.uusimaa.fi/artikkeli/843462-talot-kertovat-porvoon-kuurojenkouluun-tultiin-matkojen-takaa?fbclid=IwAR1zjsXfpOwBXDRj6fkAM_ZV-5E7h0eoqga9O6yTLiR7BGDFu4ejwyvIAcI

Kädet puhuvat - Birgitta Wallvik

https://www.permanto.fi/fi/player/vod?assetId=8871337

Hyvissä aikeissa, jakso 3: Puhdistusta ja jalostusta

https://areena.yle.fi/1-4353424?autoplay=true

FACEBOOK

Smocka förklarar: finlandssvenskt teckenspråk Smockas reporter Elin Westerlund berättar om finlandssvenskt teckenspråk och hur det skiljer sig från finskt teckenspråk.

https://www.facebook.com/smockafi/videos/vb.180990928595229/222811552360274/?type=2&theater

Döva och hörselskadade barns stödförening, DHBS

https://www.facebook.com/groups/dhbsrf

Dövas förbunds ankdamm

https://www.facebook.com/groups/249227052369448

Vårt Finlandssvenska Teckenspråk är Vackrast

https://www.facebook.com/groups/1618286885122163

Dövskola i Borgå

https://www.facebook.com/groups/272814862745270

LAGAR OCH KONVENTIONER

Teckenspråkslag 359/2015

https://www.finlex.fi/sv/laki/viittomakieli/20150359

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

https://vane.to/sv/fn-konvention/finlandssvenska-teckensprak

NORDEN

Forskare: Teckenspråkiga barn och unga behöver träffa andra teckenspråkiga

https://nordiskateckensprak.wordpress.com/2021/12/09/forskare-teckensprakiga-barn-och-unga-behover-traffa-andra-teckensprakiga/?fbclid=IwAR2Q4Dhb5mksgGxERrkEHDFWDbg0aAQN55JXxTkc646mAUKJMi2rixrcpFw

Barns tillgång till teckenspråk i Norden – en juridisk kartläggning

https://nordiskateckensprak.wordpress.com/2021/11/30/barns-tillgang-till-teckensprak-i-norden-en-juridisk-kartlaggning/

Egenmakt och gemenskap – en historik över Dövas Nordiska Råd

https://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/kpn/?sv#1

Sveriges teckenspråkslexikon

https://teckensprakslexikon.su.se/

RADIO

Vi firar teckenspråkets dag

https://arenan.yle.fi/audio/program/1-61234494?fbclid=IwAR1xJnbLmf-KQMEE0l_quEId2YHmnE3kiMyjcV5SK1HrQ3nk6MCzu7DV60o

Det finlandssvenska teckenspråket - Yle Vega Österbotten

https://arenan.yle.fi/audio/1-50134884

APPLICATIONER

SignItForward för Apple. Kan köpas via APPStore. (Välj Finlands flagga ur appens inställningar)

TECKEN SOM STÖD

Folkhälsan - teckensom stöd

https://www.folkhalsan.fi/kampanj/akk/

Handlaget

http://www.handlaget.fi/

Den här kategorin innehåller just nu inga sidor eller filer.